Zasady zarządzania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zostały określone przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741). Nie każdy przedsiębiorca jest dopuszczony do takiej działalności. Firma Silesia Management już przeszło dwa lata świadczy usługę administrowania nieruchomością samorządową w centrum aglomeracji śląskiej. Mamy doświadczenie i jesteśmy w stanie podjąć się zarządzania i administracji kolejnych nieruchomości. Zapraszamy samorządy do przesłania zapytania ofertowego lub zawiadomienia o przetargu na adres: info@zarzadcachorzow.pl.