ZARZĄDCA Z DOŚWIADCZENIEM - LEPSZA WSPÓLNOTA
Zarządzanie wspólnotowe to dla nas codzienność. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować: 
-doświadczenie setek wspólnot mieszkaniowych i kilkudziesięciu budynków podeweloperskich, czyli możliwość skorzystania z wielu rozwiązań, które opracowali inni i które sprawdziły się w praktyce,
-znajomość różnych standardów i umiejętność współpracy z trzema gminami oraz z kilkunastoma deweloperami, 
-szereg sprawdzonych rozwiązań dla rozwijających się wspólnot i osiedli mieszkaniowych,
-umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów technicznych i formalno-prawnych, które stoją przed nowymi i starszymi wspólnotami mieszkaniowymi, 
-efektywne procedury koordynacji napraw gwarancyjnych podwykonawców.
Działamy tutaj i dzisiaj, ale nasza perspektywa obejmuje także przyszłości… Profesjonalny zarządca nie tylko reguluje sprawy wewnętrzne osiedla. Może także wpływać na jego otoczenie – dzięki jego starannym działaniom mieszkańcy są w stanie zmieniać funkcjonowanie i obraz najbliższego sąsiedztwa. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że życie idzie do przodu. Dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie nowości i inicjatywę mieszkańców. 
Wspólnie tworzymy przyszłość dla mieszkańców naszych osiedli i wspólnot mieszkaniowych.

KSIĘGOWOŚĆ - ŁATWE I TANIE MIESZKANIE
Dzięki przejrzystym finansom, jasnym zasadom działania i efektowi skali możemy uzyskać oszczędności, wynegocjować korzystne zniżki, a Twoje decyzje będą zawsze najlepsze, bo oparte na solidnych przesłankach. Księgowość i finanse określają możliwości nieruchomości. Proponujemy sprawną księgowość i zdrowe finanse wspólnoty. Choć przepisy wymagają jedynie prostej sprawozdawczości Wspólnoty Mieszkaniowej, my bez dodatkowych opłat prowadzimy pełną księgowość.
Ponadto:
- rozliczamy się wyłącznie przez rachunek bankowy – każda złotówka jest dodatkowo ewidencjonowana
-prowadzimy skuteczną windykację opłat należnych – robimy to jednak w ludzki sposób
-sporządzamy roczne sprawozdanie finansowe, CIT 8 – rozliczamy Wspólnotę przed Urzędem Skarbowym,
-przekazujemy Właścicielom nadzór nad rozliczeniami poprzez Internet.

 

 

EKSPLOATACJA - ZADBANY BUDYNEK, RELAKS W MIESZKANIU
Realizacja celów mieszkaniowych stworzyła budynki oraz Wspólnoty Mieszkaniowe – cała administracja i finanse są podporządkowane sprawnemu działaniu nieruchomości. W tym zakresie proponujemy:
- przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej i zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
- planowanie i ustalanie priorytetów związanych z remontami nieruchomości,
- sporządzanie preliminarzy remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac,
- przekazanie Właścicielom nadzoru nad odczytami poprzez Internet, możliwość zgłoszeń przez specjalnie zaprojektowaną stronę WWW.


ADMINISTRACJA – ZADBANE BUDYNKI, NOWOCZESNE OSIEDLE:
- profesjonalny zarządca nie tylko reguluje sprawy wewnętrzne osiedla. Może także wpływać na jego otoczenie – dzięki jego starannym działaniom mieszkańcy są w stanie zmieniać funkcjonowanie i obraz najbliższego sąsiedztwa,
- doskonale zdajemy sobie sprawę, że życie idzie do przodu. Dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie nowości i inicjatywę mieszkańców. Wspólnie tworzymy przyszłość dla mieszkańców naszych osiedli i wspólnot mieszkaniowych,
- minimalizacja kosztów, wprowadzanie programów oszczędnościowych, optymalizacja wykorzystania środków finansowych, maksymalizacja efektów przy zachowaniu racjonalnych kosztów,
- przekazanie Właścicielom nadzoru nad najważniejszymi sprawami poprzez internet.